Cáp di động phòng sạch

Giải pháp thiết kế đa dạng theo điều kiện sử dụng
Cáp điện tối ưu cho môi trường phòng sạch
Cho phép thiết kế quãng chạy dài 3.000mm

Thích hợp cho các robot khác nhau
Giải pháp đặc biệt

Từ Robot tuyến tính đến Robot 6 trục trở lên
Giải pháp cáp di động và nịt cáp harness
Kĩ thuật thiết kế chuyên môn về cáp nguồn, Tín hiệu, I/O, Carriage v.v

Bền hơnsafer

Rút ngắn thời gian thiết kế và tiết giảm chi phí kinh tế
Bí quyết kinh nghiệm 24 năm về chế tạo Cổng nối
Dây chuyền xuyên suốt (Non–stop) trong chế tạo cáp và nịt cáp Harness