Công ty

  1. 홈
  2. Công ty

Lịch sử

Since 2001THOMAS ENGINEERING KHÔNG NGỪNG CẢI TIẾN VÀ PHÁT TRIỂN
Thomas Engineering

History

History

2017

Tháng 3 Được vào Top doanh nghiệp IP Star toàn cầu
Tháng 3 Tham gia Semicon China
Tháng 3 Tham gia Automation World
Tháng 4 Tham gia Smart Factory & Automation World
Tháng 4 Áp dụng hệ thống sáng tạo thực tiễn công việc
Tháng 4 Giải doanh nghiệp Xuất sắc Ngân hàng IBK

2016

Tháng 5 Được chọn làm đề tài nghiên cứu hợp tác giữa doanh nghiệp – trường học
Tháng 5 Giải thưởng quản lý kinh doanh doanh nghiệp vừa và nhỏ
Tháng 3 Tham dự triển lãm Automation World
Tháng 1 Đăng ký sáng chế dòng Thomflat

2015

Tháng 12 Đơn vị được chỉ định cung cấp dịch vụ cho quân đội (Cục Binh Vụ)
Tháng 10 Chứng nhận IPA cấp 1 cho dòng Thompod
Tháng 9 Đăng ký sáng chế hệ thống Thompod
Tháng 6 INNO-BIZ (Chứng nhận cải tiến kỹ thuật – Khối DN vừa và nhỏ)
Tháng 1 Thành lập Ban nghiên cứu, phát triển

2014

Tháng 12 Phát triển Flat Cable cho mẫu cáp Trackless & Bonding Cable
Tháng 12 Chứng nhận chương trình học đi đôi với hành
Tháng 11 Đăng ký sáng chế Cổng nối loại Single Body
Tháng 4 Hợp tác Kinh doanh đa bên giữa Doanh nghiệp, Đại học Chungcheong và Ngân hàng ICK
Tháng 2 Nhận giấy chứng nhận IPA cấp 1 dòng cáp phòng sạch Thomflex.
Tháng 1 Ký hợp đồng đại lý với hãng Murrpalstik của Đức

2013

Tháng 12 Đăng ký sáng chế Cổng nối kiểu Plate-Spring
Tháng 9 MAIN–BIZ ( Chứng nhận cải tiến kỹ thuật – Khối DN vừa và nhỏ)

2012

Tháng 4 Đăng ký sáng chế Cổng nối đầu cái (Female Connector) theo kiểu One-touch
Tháng 3 Đạt chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng
Tháng 3 Đạt chứng nhận Hệ thống bảo vệ môi trường

2011

Tháng 6 Ra mắt dòng cáp Thomflex phòng sạch

2006

Tháng 10 Được cấp bằng sáng chế Máy biến dòng điện
Tháng 6 Ra mắt nội địa dòng Cáp phòng sạch của hãng SAB

2005

Tháng 10 Ký hợp đồng đại lý độc quyền với hãng OMERIN của Pháp
Tháng 7 Thành lập công ty CP Thomas Cable
Tháng 7 Ký hợp đồng đại lý độc quyền với hãng SAB của Đức
Tháng 6 Quyết định tỷ lệ cổ phần liên danh

2002

Tháng 7 Khánh thành Công ty Thomas LAPP Cable Korea

1991 ~ 2000Thời kỳ Tăng trưởng và phát triển

History

1999

Tháng 12 Thành lập công ty liên danh LAPP Hàn – Đức

1998

Tháng 05 Thành lập Công ty Thomas Engineering

1991

Tháng 10 Ký hợp đồng đại lý độc quền LAPP của Đức / Bắt đầu kinh doanh như một đơn vị sự nghiệp