Nịt cáp Harness

  1. 홈
  2. Sản phẩm
  3. Nịt cáp Harness

Thomas Engineering dùng kỹ thuật đặc trưng riêng khi kết nối cáp và cổng cáp. Kết nối cáp Harness với cáp Wiring, tùy môi trường thao tác và máy móc xung quanh mà chọn cáp với thông số kỹ thuật khác nhau và sau quá trình kiểm tra nghiêm ngặt đạt chuẩn cổng nối ổn định thì mới hoàn thành. Thomas Engineering trải qua thời gian dài tích lũy uy tín và sự chuyên nghiệp từ khâu lựa chọn thông số kỹ thuật đến quá trình sản xuất, kiểm tra. Năng lực nắm bắt xu thế thời đại và sự ổn định cao như dòng cáp Harness 20 năm chính là niềm tự hào của Thomas Engineering.