Cáp di động phòng sạch

  1. 홈
  2. Sản phẩm
  3. Cáp di động phòng sạch

Xích đỡ cáp thông thường làm sinh bụi trong các xưởng phòng kính.
Xét thấy cần có hệ thống phù hợp với môi trường yêu cầu vệ sinh chặt chẽ hay các hệ thống phòng sạch như sản xuất thiết bị bán dẫn, thiết bị hiển thị display.
Loạt sản phẩm Thom thuộc nhóm cáp không sinh bụi của Thomas Engineering mang lại giải pháp đặc biệt tối ưu với bí quyết về kĩ thuật sản xuất dây cáp.