PRODUCT 제품소개
SAVATRONIC-LiYCY CY (TP)
PVC/PVC 데이터 개별 차폐 케이블 (색상식별)
구조
 • 도체 : 5등급 집합선
 • 절연 : PVC
 • 선심식별 : DIN VDE 47100 참조
 • 개연 : 2개의 선심을 적절한 테이프와 함께 1쌍으로 꼬음
 • 실드 : 주석도금선 편조
 • 개별 시스 : PVC, Grey (RAL 7001)
 • 연합 : 필요한 개별 시스를 적절한 테이프와 함께 연합
 • 공통 차폐 : 주석도금선 편조
 • 외장 시스 : PVC
 • 케이블색상 : Pebble Grey (RAL 7032)
VIEW MORE
적용 및 특성
 • 각 페어별 개별 차폐 및 시스로 구성
 • 강력한 간섭 케이블 및 추가적인 공통 차폐가 필요한 현장 및 데이터 손실의 최소화가 요구되는 공간에 적합
VIEW MORE
제품인증 및 적용표준
Reference standard : EN 50525-1
기술사양
사용전압 Max. 250V
시험전압 C/C 1,500V/5min. C/S 1,000V/5min.
상호 정전용량(at 800Hz) 0.25㎟ : 70nF/km↓ 0.5㎟ : 75nF/km↓
유도성 Approx. 0.4mH/㎞
곡률반경 10 x D (고정설치시)
사용온도 -40℃ ~ 70℃ (고정설치시)
난연등급 IEC 60332-1-2
VIEW MORE
제품번호 선심수x도체단면적
(No.x㎟)
소선경(최대)
(㎜)
외경(공칭)
(㎜)
도체소요량(약)
(㎏/㎞)
케이블소요량(약)
(㎏/㎞)
04250101 1 x 2 x 0.14 0.21 5.0 21.6 39.8
04250201 2 x 2 x 0.14 0.21 6.9 29.6 64.5
04250301 3 x 2 x 0.14 0.21 7.3 32.3 70.9
04250401 4 x 2 x 0.14 0.21 7.9 40.6 81.1
04250501 5 x 2 x 0.14 0.21 8.7 45.5 95.1
04250701 7 x 2 x 0.14 0.21 9.4 53.0 111.0
04250102 1 x 2 x 0.25 0.21 5.6 25.6 48.8
04250202 2 x 2 x 0.25 0.21 7.8 37.3 79.4
04250302 3 x 2 x 0.25 0.21 8.4 44.5 94.5
04250402 4 x 2 x 0.25 0.21 9.1 51.3 103.5
04250502 5 x 2 x 0.25 0.21 10.0 58.1 121.5
04250702 7 x 2 x 0.25 0.21 10.8 69.4 143.6
04250103 1 x 2 x 0.34 0.21 6.0 40.1 63.6
04250203 2 x 2 x 0.34 0.21 8.8 69.5 117.2
04250303 3 x 2 x 0.34 0.21 9.3 89.9 140.4
04250403 4 x 2 x 0.34 0.21 10.3 109.9 164.4
04250503 5 x 2 x 0.34 0.21 11.3 130.2 195.6
04250703 7 x 2 x 0.34 0.21 12.2 168.3 242.0
04250105 1 x 2 x 0.5 0.21 6.5 35.2 65.3
04250205 2 x 2 x 0.5 0.21 10.0 56.2 124.1
04250305 3 x 2 x 0.5 0.21 10.6 68.0 143.1
04250405 4 x 2 x 0.5 0.21 11.7 81.7 164.5
04250505 5 x 2 x 0.5 0.21 12.9 93.2 193.3
04250705 7 x 2 x 0.5 0.21 14.2 122.6 247.3
04250107 1 x 2 x 0.75 0.21 7.1 42.4 78.9
04250207 2 x 2 x 0.75 0.21 10.8 70.6 147.1
04250307 3 x 2 x 0.75 0.21 11.6 86.2 175.7
04250407 4 x 2 x 0.75 0.21 12.8 102.0 199.6
04250507 5 x 2 x 0.75 0.21 14.2 125.9 244.2
04250707 7 x 2 x 0.75 0.21 15.6 157.0 303.5
04250110 1 x 2 x 1.0 0.21 7.4 46.8 85.5
04250210 2 x 2 x 1.0 0.21 11.6 79.7 167.5
04250310 3 x 2 x 1.0 0.21 12.3 99.9 196.4
04250410 4 x 2 x 1.0 0.21 13.6 130.8 235.3
04250510 5 x 2 x 1.0 0.21 15.0 153.2 279.0
04250710 7 x 2 x 1.0 0.21 16.5 193.5 349.6
VIEW MORE